1e en 2e leerjaar

Tekstvak: Gereserveerd: GODSDIENSTLESSEN

         

 


 

Godsdienst en levensbeschouwing voor de basisvorming

 

Aan de hand van levensthema's komen algemene levensbeschouwelijke vraagstukken en bijbelse inhouden aan de orde. Regelmatig worden verschillende godsdienstige tradities met elkaar vergeleken. Aan de hand van alledaagse ervaringen verwerven leerlingen inzicht in bestaansvragen die hen direct raken. Perspectief laat zien welke betekenis godsdiensten hebben voor het persoonlijk leven van mensen en voor de samenleving als geheel.

 

 

 

 

 

Perspectief