Tekstvak: Gereserveerd: GODSDIENSTLESSEN

LEVENSBESCHOUWELI

Naam:

 

Werkstuk binnen op

datum:

Aantal woorden:

Klas:

Is per workshop aangegeven welke gebeurtenissen aanleiding tot die gedachten waren

 

Is de levensbeschouwelijke/ godsdienstige vraag gesteld?

 

Zijn de zelf gestelde vragen uitgewerkt.

 

Is er voldoende tekst per workshop (ongeveer 750 woorden) gebruikt?

 

Wordt feitelijke informatie goed gebruikt?

 

Is het leesbaar?

 

Is de titelpagina aantrekkelijk?

 

Is de titel, datum, naam klas, begeleidende docent en naam vak op eerste pagina vermeld?

 

Net en verzorgd uiterlijk?

 

Wel /; niet vermelding gebruik tekst?

 

 

In een dagboek beschrijf je de gebeurtenissen van elke dag die je meegemaakt bent, dingen die belangrijk voor je zijn geweest en die indruk op je gemaakt hebben. Als je opschrijft wat er zoal van dag tot dag gebeurd is, schrijf je een gewoon dagboek. Afhankelijk van je interesse filter je de dingen die je meemaakt. Als twee mensen samen op stap gaan en over die dag een dagboek schrijven, zullen er twee totaal verschillende te zien zijn.

Levensbeschouwing gaat over de waarden, zingevende zaken en datgene wat mij raakt in mijn binnenste, is het duidelijk dat de keuzes die iedereen maakt in zijn of haar dagboek een levensbeschouwelijke keuze is.

de waaromvraag Tijdens en na elke workshop zul je dingen meemaken die een relatie met het onderwerp hebben.. Die kun je als vanzelfsprekend aannemen en verder gaan. Je kunt ook je verwonderen over die dingen die je meemaakt en de waaromvraag stellen. De mooiste denkbeelden, de fraaiste kunstwerken en de handigste uitvindingen zijn het resultaat van het steeds stellen van de vraag “waarom zou ik het zo doen, kan het niet anders, beter?” Enkele voorbeelden van zulke vragen die vanuit de workshops naar voren kunnen komen zijn:

Wat betekent het al dan niet in een prettig gezin op te groeien?

Wat betekent vriendschap voor me?

Wat heb ik voor mijn toekomst over?

Ben ik in staat nee te zeggen tegen zaken die mijn vrienden voorstellen en die ik eigenlijk afwijs?

Wat geef ik om de zorgen van een ander? Waaruit blijkt dat mijn ouders van me houden?

Heb ik enig idee wat voor mij een passend beroep is?

Uitwerking Je schrijft 1 of 2 van jouw persoonlijke vragen/ideeën op, die je op of na de studiedag bedacht hebt. Je stelt de levensbeschouwelijke/ godsdienstige vragen. Je geeft aan welke gebeurtenissen aanleiding tot die gedachten waren en werkt je vragen uitgebreid uit.

UitVOERING Zet bovenaan de eerste pagina ‘levensbeschouwelijk dagboek’ met daarbij een titel. Zet daarbij de datum, naam en klas. Schrijf de tekst van je dagboek. Elk workshop min. 750 woorden. Vermeld of je docent de tekst wel of mag gebruiken als voorbeeld van een goed dagboek.

INLEVEREN Mail de tekst naar je docent godsdienst binnen de 1e periode.

Tekstvak: BEOORDELING DAGBOEK