Tekstvak: Gereserveerd: GODSDIENSTLESSEN

 

De onderstaande documenten kun je ophalen

Om de (meeste) documenten te kunnen openen moet je bij je docent een paswoord voor jouw leerjaar aanvragen

 

3e LEERJAAR

Online Bible 3e jaar                Oefenopdracht voor het werken met de Online Bible

4e LEERJAAR

Handelingsdeel 4e jaar           Het document dat aan je is uitgereikt. 

Tips 4e jaar                             Tips voor maken werkstuk..

Vraagstelling 4e jaar               Waarop moet je letten bij je vraagstelling?

Evaluatie 4e jaar                    Je hebt een rondleiding in de moskee gehad en daarom willen we je vragen dit evaluatieformulier in te vullen

Coderen werkstuk                   Gebruik deze code voor jullie werkstuk

Koran en Jezus 4e jaar           Enkele teksten uit de koran over Jezus.

Geloof en humor 4e jaar        Enkele stellingen die je kunt gebruiken bij de module

Koran en Jezus 4e jaar           Enkele teksten uit de koran over Jezus

Creative opdracht                   De originele opdracht kun je op TeleTop vinden.

 

5e LEERJAAR

     Handelingdeel3                      Argumentatiemodel

Evaluatie 5e jaar                    Graag invullen en naar mij mailen.

Werkopdracht                         Dit is je werkopdracht voor het eerste blok

6e LEERJAAR

LB DAGBOEK 6e jaar               Voorbeeld voor 6 VWO

 

ALGEMEEN

Vragenlijst mentoraat            Vul deze lijst in en mail het naar je docent.

Boekenlijst godsdienst           Boeken over godsdienst en filosofie die je in de mediatheek kunt vinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: Mogelijke onderwerpen voor onderdeel ethiek.
De titel geeft een bepaald terrein aan waarbinnen je tot een meer specifieke vraagstelling kunt komen. Zoek hierbij een relatie met geloof en levensbeschouwing.

Tekstvak: 	DOCUMENTEN VOOR BIJ JE GODSDIENSTLESSEN

VOORBEELDONDERWERPEN BIJ EHTIEK

 

Abortus 

Agressief gedrag

Alcohol: niet onder de 18

Allochtonen verspreid in de stad huisvesten?

Armoedebestrijding: liefdadigheid of rechtvaardigheid?

Autonomie van patiënten

Begin van het leven 

Beroepsethiek

Besnijdenis strafbaar stellen?

Bevolkingsonderzoeken

Bio-industrie

Biotechnologie

Criminaliteit en straf 

De vervuiler betaalt: rechtvaardig?

De zondag moet rustdag blijven

DNA-test verplicht?

Dyslectische leerlingen: een taal minder?

Economiseren van zorg en beroepsethiek

Eigen verantwoordelijkheid voor gezond gedrag

Elke euro voor ruimteonderzoek is er één te veel.

Ethische theorievorming

Euthanasie 

Fokken van dieren

FOP (foto’s onbekende personen) openbaar?

Frisdrank- en snoepautomaten: de school uit.

Gebruik (medische) persoonsgegevens

Gebruik van lichaamsmateriaal

Geen Londale-kleding op school?

Geld in de gezondheidszorg eerlijk verdelen over jong en oud?

Genenpas bij verzekeringen?

Genetica 

Genetische manipulatie 

Geslachtsselectie goedkeuren?

Gezond gedrag

Gokken: wettelijk verbieden?

Hoever mag een columnist gaan?

Homo’s en adoptie: een brug te ver?

Hoofddoekje op school verbieden?

Hulp bij zelfdoding: niet langer strafbaar?

Identificatieplicht: een goede zaak?

Identiteit van inbrekers vrijgeven?

Kinderbijslag voor de rijken: afschaffen?

Klonen van dieren of mensen: ethisch acceptabel?

kunstmatige voortplanting

Leeftijdsdiscriminatie altijd fout?

Leerplicht afschaffen?

Legitimatieplicht bij verkoop spuitbussen?

Leven en dood 

Levensbeëindiging bij coma: ethisch verantwoord?

Levensbeëindiging op verzoek

Lichaamsmateriaal

Mag een docent een leerling bevoordelen?

Mag school een leerling verwijderen?

Mag veilig voedsel duurder zijn?

Mantelzorg

Martelen bij verhoren: soms toegestaan?

Media-ethiek 

Medisch/wetenschappelijk onderzoek met mensen

Meer pretparken of meer natuur?

Minaretten: 35 meter?

Moet de pensioenleeftijd omhoog?

Moet familie in verpleeghuis helpen?

Moet levenslang echt levenslang zijn?

Moet studiebeurs inkomensafhankelijk zijn?

Moeten mensen werken voor de kost?

Moeten werklozen verplicht gemeenschaptaken vervullen?

Natuur, milieu en dieren

Ontwikkelingssamenwerking 

Oorlog en vrede 

Ouders moeten hun kinderen meer omgangsvormen leren

Ouderschap voor gehandicapten: toestaan of verbieden?

Palliatieve zorg contra euthanasie?

Pil van Drion: een goede zaak?

Positieve discriminatie gewenst?

Prenatale test: plicht of recht?

Privé surfen op het werk: o.k.?

Racisme 

Recht op …….. : een gunst?

Relatie hulpvrager/hulpverlener

Seksualiteit en relaties

Softdrugs: moet kunnen

Spieken: mag dat?

Sport(verdwazing)?

Stamcellen

Sterven

Straffen op school: (nooit) toegestaan?

Tbs’ers op verlof?

Toekomstvisies 

Toepassing en gebruik van foetaal weefsel

Topsalarissen verwerpelijk?

Uiterlijk en schoonheid 

Verplichte inburgering: onterechte eis

Vervoer van dieren

Vivisectie

Voetbalclubs moeten hun eigen broek ophouden

Voortplantingsgeneeskunde

Vrijgelaten criminelen mét GPS?

Weg met de hypotheekrenteaftrek

wils(on)bekwaamheid

Winkeldief in the picture: stigmatiserend?

Winkeldiefstal doorberekenen aan de klant?

Winst om de winst: mag dat?

Woonwijk of korenhamster?

Zedendeliquent mag nooit op proefverlof

Zorgmanagement en ethiek

Zwart werken: diefstal?