Tekstvak: Gereserveerd: GODSDIENSTLESSEN
Tekstvak: 6 VWO jaarprogramma

Aan alle leerlingen van 6 vwo 2006-2007

Voor het schooljaar 2007-2008 worden jullie lessen godsdienst gebundeld in een aantal workshops van 4 lesuren op de dinsdagmiddag. Over deze middagen moet je een persoonlijk dagboek schrijven en die na afloop inleveren. Hiermee voldoe je aan het schoolexamen godsdienst (zie PTA). Dit handelingsdeel houdt in, dat je dit schooljaar zes studiepunten voor godsdienst haalt en daar een levensbeschouwelijk dagboek over schrijft. Alleen als je actief meedoet aan de activiteiten en een eventuele thuisopdracht gemaakt hebt, wordt het studiepunt toegerekend.

De middagen zijn parallel aan het programma van bewegingsonderwijs, ook daar hebben jullie de mogelijkheid te kiezen uit verschillende activiteiten. Omdat alles op de dinsdagmiddag is moet je goed opletten dat je bij je planning niet tegelijkertijd op dezelfde dinsdagmiddag intekent voor bewegingsonderwijs en godsdienst. Als algemene regel zal je voor eind november op zijn minst vier workshops voor godsdienst gepland en bijgewoond dienen te hebben. Als dit minder is heb je een grote kans vast te lopen. Het streven is om eind januari alles af te hebben. Voor alle onderdelen moet je intekenen. In lokaal 24 kunnen maar 30 leerlingen, dus houd daar rekening mee. De intekenlijst hangt in de gang bij het godsdienstlokaal. Een kopie bevindt zich in de gang van het gymnastieklokaal. Houd deze lijst goed in de gaten omdat hierop jouw voortgang te zien is en er ook mededelingen op zullen komen. Om goed te kunnen communiceren en mededelingen direct naar je toe te sturen wil ik je vragen een email naar mij te zenden j.m.meijers@lyceum.scdehoven.nl of jouw e-mailadres aan mij door te geven.  

WORKSHOPS

In elke workshop staat een onderwerp centraal. De middagen beginnen op het 7e uur (13.05 uur). Een excursie begint om 12:45 uur op het NS station. Deze werkwijze heeft als voordeel dat je een onderwerp goed kunt uitdiepen. Door de spreiding van onderwerpen heb je als leerling de mogelijkheid workshops te kiezen die overeenkomen met je persoonlijke belangstelling. Als er plaats voor is mag je ook extra workshops bijwonen. Het programma kent twee modules.

In Module A kun je jouw persoonlijke keuzes maken. Als er voldoende plaats is, kun je onderwerpen uit Module B kiezen die niet voor jou verplicht zijn.

In Module B bevinden zich onderwerpen die een relatie hebben met je profiel. Dit is voor iedereen een verplichte workshop.

Soms kun je kiezen uit: workshop (1 punt) of workshop en/of 4 uur zelfstudie (2punten)

 

Levensbeschouwelijk dagboek

Voor een voorbeeld zie pagina documenten

 

In een dagboek beschrijf je de gebeurtenissen van elke dag die je meegemaakt bent, dingen die belangrijk voor je zijn geweest en die indruk op je gemaakt hebben. Als twee mensen samen op stap gaan en over die dag een dagboek schrijven, zullen er twee totaal verschillende te zien zijn. Levensbeschouwing gaat over de waarden, zingevende zaken en datgene wat jou raakt in jouw binnenste, Het is duidelijk dat de keuzes die je maakt in jouw dagboek, levensbeschouwelijke keuzes is.

OPDRACHT  1 NADENKEN. Tijdens en na elke workshop zul je dingen meemaken die een relatie met het onderwerp hebben. Die kun je als vanzelfsprekend aannemen en verder gaan. Je kunt ook je verwonderen over die dingen die je meemaakt en de waaromvraag stellen. Enkele voorbeelden van zulke vragen die vanuit de workshops naar voren kunnen komen zijn: • Wat betekent het om al dan niet in een prettig gezin op te groeien? • Wat betekent vriendschap voor me? • Wat heb ik voor mijn toekomst over? • Ben ik in staat nee te zeggen tegen zaken die mijn vrienden voorstellen en die ik eigenlijk afwijs? • Wat geef ik om de zorgen van een ander? Waaruit blijkt dat mijn ouders van me houden?

OPDRACHT  2 UITWERKEN. Je schrijft 1 of 2 van jouw persoonlijke vragen/ideeën op, die je op of na de studiedag bedacht hebt. Je stelt de levensbeschouwelijke/ godsdienstige vragen. Je geeft aan welke gebeurtenissen aanleiding tot die gedachten waren en werkt je vragen uitgebreid uit.

OPDRACHT  3 SAMENSTELLEN. Op onze godsdienstsite kun je een leeg voorbeelddocument downloaden. Zet bovenaan de eerste pagina ‘levensbeschouwelijk dagboek’ met daarbij een titel. Zet daarbij de datum, naam en klas. Schrijf de tekst van je dagboek. Elk workshop min. 750 woorden. Mail de tekst binnen 5 schooldagen naar je docent godsdienst

Samenvattend: Je moet: 1) zes studiepunten halen, 2) eventuele thuisopdrachten maken en inleveren, 3) en een levensbeschouwelijk dagboek schrijven over de thema’s van de workshops