Tekstvak: Gereserveerd: GODSDIENSTLESSEN
Tekstvak: 		5 vwo

Tekstvak: ARGUMENTEREN OPDRACHT 2e blok

 

 

Opdracht B.

1) Kies een onderwerp (zie o.a. godsdienstsite)

2) Kies een gebied (een instelling) waarin je daarin werkzaam bent en kies daarna welk soort ethische kommissie je bent. Voorbeeld: Jullie zitten in de ethische commissie van “Ethica” een instelling van een zorginstelling, enkele verzorgingstehuizen en een ziekenhuis in Nederland. Het is een instelling op algemeen christelijke grondslag. In deze commissie zijn jullie verantwoordelijk voor het mediabeleid.

3) Maak als groep zelf een casus over een ethisch dilemma m.b.t. jullie onderwerp.

4) Werk deze casus uit volgens het argumentatiemodel. Dit kun je downloaden vanaf de godsdienstsite. Vul het in en stuur deze als bijlage mee met je opdracht. Jullie opdracht wordt met behulp van deze uitwerking beoordeeld.

5) Van bovenstaande uitwerking doen jullie verslag in het contactblad van de instelling die je gekozen hebt.

6) Dit contactblad bestaat uit vier bladen A4. Maken een mooi blad met enkele zinvolle illustraties. De vier pagina’s hebben de volgende indeling:

Bladzijde 1: Meditatief.

Je neemt een Bijbelgedeelte wat past bij jullie onderwerp. Je kunt hiervoor de Online Bible in de mediatheek gebruiken en je kunt gebruik maken van de Bijbels op de godsdienstsite. Kiest een tekst en geef daarover een uitleg. Maak daarbij gebruik van hetgeen in de les over het gebruik van de Bijbel in de ethiek is gezegd. Bij de keuze en uitleg van het Bijbelgedeelte is het handig om het ethisch probleem goed geformuleerd te hebbe en te weten welke waarden en normen in het geding zijn.

http://www.godsdienst.csdehoven.nl/lyceum-Oudhoven-gd_bestanden/Page3053.htm

Bladzijde 2-3: Verslag over jullie casus.

Je beschrijft, in een leesbaar artikel, kort waar het omgaat. Je noemt de feiten en het morele probleem. Geef dan aan welke keuzes er gemaakt moeten worden. Tenslotte geven jullie als kommissie het standpunt weer dat jullie hebben ingenomen.

LET OP! Het moet geen kopie zijn van het argumentatiemodel. Gebruik dan ook niet dezelfde vragen als dit model maar maakt er een echt leesbaar artikel van welke geschikt is voor de achterban van de instelling waar jullie als commissie werkzaam zijn. http://www.godsdienst.csdehoven.nl/lyceum-Oudhoven-gd_bestanden/Page4011.htm

Bladzijde 4: ingezonden brieven.

In deze rubriek schrijven jullie enkele ingezonden brieven van mensen die het hier a) wel en B) niet mee eens zijn. c) Hierin moet ook een briefschrijver zijn die zijn waardering geeft met gebruik van argumenten die hij/zij ontleend aan het geloof en jullie meditatief artikeltje.