Tekstvak: Gereserveerd: GODSDIENSTLESSEN
Tekstvak: 		4 HAVO

 

 

 

 

Hier een kort overzicht van hetgeen je op de komende toets (schoolexamen godsdienst 40% en waarde overgangscijfer 20) kunt verwachten. Je krijgt hierbij een uitleg in de les.

 

 

VERGELIJKINGEN WERELDGODSDIENSTEN

Godsleer                             Monotheïsme e.d. / belijdenissen.

Geschriften                         Bijbel / Koran / Oepanisjads. e.d.

Levensmomenten               Rituelen rond geboorte, sterven e.d.

Feesten                               Holifeest, kerstfeest e.d.

Stichters                              Boeddha, Mohammed, Jezus.

Verlossing                           Levensdoel, probleem, verlossing.

SPECIFIEKE ONDERWERPEN

Vijf zuilen                           Islam gebed, vasten e.d.

Kastenstelsel                      Hindoeïsme.

Reïncarnatie                        (verschil) hindoeïsme / boeddhisme.

Boeddhistisch denken       Vier waarheden, achtvoudig pad.

Jezus en de godsdiensten  Betekenis kruis, houding t.o.v. Jezus.

Schepping, natuur en milieu Westers, oosterse en Bijbelse kijk.

Openbaring en profetie     Zie reader en het schema tijdens de les.

GODSDIENSTWETENSCHAP

Waarom godsdienstlessen.

Definitie van religie.

Godsdienstwetenschap.

Theïsme – atheïsme – deïsme.

Oorsprong godsdienst.

Godsbewijzen.

Waarheidsvraag (schema).

 

LESMATERIAAL

Lesboek:       Wegen van overgave L2.1-2; l3.2-3

Wegen naar verlossing L1.2-5; L2.2; L3.1-2; L4.1

 

Reader 1       Islam R5; R10; R; 11-13; R14; R16

Reader 2       Oosterse godsdiensten en godsdienstwetenschap :                                     de voorkant; R1-2; R4-7; R10-13

 

Collegelessen: Zie je eigen collegedictaat in je reader R15; 16

 

Lessen:         Wees extra allerd op de lessen over de oosterse godsdiensten die je het laatste blok hebt gehad. Denk daarbij aan de schema’s over het kastenstelsel, Romeinen 3, verlossing, schema over Christendom - Hindoeïsme - Boeddhisme; goden, hindoeïsme – christendom, ons omgaan met de schepping, dialoog van christenen en aanhangers van andere godsdiensten.

 

 

 

SCHOOLEXAMEN GODSDIENST 4 HAVO 2007-2008